1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website của Sài Gòn TCS

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân: Họ và tên, địa chỉ email, giới tính.

Chúng tôi cũng yêu cầu Khách hàng cung cấp một số thông tin thêm mà chúng tôi có thể sử dụng để chứng thực tài khoản của Khách hàng hoặc xác định và quản trị rủi ro, ví dụ ngày sinh của Khách hàng và các thông tin khác.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của Khách hàng sẽ không được lưu giữ.

Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Sài Gòn TCS không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2.2. Về việc lưu giữ, bảo mật, sử dụng thông tin riêng

Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách hàng & Sài Gòn TCS đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống website saigontcs.com. Chúng tôi sử dụng thông tin Khách hàng để:

Cung cấp một số tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website saigontcs.com
Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam

Sài Gòn TCS cam đoan sẽ không bán, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm cam kết của chúng tôi ghi trong chính sách bảo mật này.

Tuy nhiên, khách hàng không nên trao đổi những thông tin thanh toán, giao nhận của mình cho 1 bên thứ 3 nào khác để tránh rò rỉ thông tin.

Khi sử dụng chung máy tính với nhiều người, vui lòng thoát khỏi tài khoản mỗi khi không sử dụng dịch vụ của Sài Gòn TCS nữa để tự bảo vệ thông tin về mật khẩu truy cập của mình.
Ngoài ra, khách hàng tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Chúng tôi nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

2.3. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho bên thứ 3

Sài Gòn TCS không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Sài Gòn TCS cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

Ngoài các trường hợp nêu trên, Sài Gòn TCS sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Sài Gòn TCS cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN TCS
Địa chỉ: 20/18B Bình Chiều, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM.

Email: havanlocsaigontcs@gmail.com
Website: https://saigontcs.com